Vindiousse

In sait bin chu qu'in a perdu, mais in n'sait pont chu qu'in va artreuver.

On sait bien ce qu'on a perdu, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver !